پوشال متالایز قرمز

مشخصات فنی این محصول درج نشده است.